Om oss

Redesigner ble startet høsten 2018 med en intensjon om å gjenbruke interiørprodukter i stedet for å kaste dem – og derfor spare miljøet for unødvendig avfall. Vi ønsket samtidig å hjelpe andre mennesker til et bedre liv, og bestemte oss derfor for å gi 5 % av salgsprisen til hvert produkt til Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Grunnet sykdom er vi for tiden ikke operative, men vi håper å snart være igang med å lage spennende produkter igjen!